Tietosuojaseloste - Holvi-palvelun maksutiedot

Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Laatimispäivämäärä: 24.5.2018
Viimeisin muutos: 17.12.2023

1. Rekisterinpitäjä

Teekkarispeksi Ry
PL69 02151 Espoo
Y-tunnus: 1888541-7

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Teekkarispeksi Ry:n hallituksen sihteeri hallitus@teekkarispeksi.fi

3. Rekisterin nimi

Teekkarispeksi ry:n Holvi-palvelun maksutiedot

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on lakisääteinen velvoite.

Käsittelyn tarkoituksena on täyttää Kirjanpitolain (1336/1997)ja Yhdistyslain (504/1989) asettamat vaatimuksen yhdistyksen kirjanpidosta.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan seuraavat tiedot:

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään sähköisellä lomakkeella Holvi -palvelussa

7. Tietojen säilytys ja käsittely

Tiedot säilytetään sähköisessä muodossa pilvipalvelussa Holvi palveluntarjoajalla. Palvelu toteuttaa asianmukaisen sähköisen suojauksen ja käsittelijät tunnistetaan henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Rekisterin tietoja käsittelevät Teekkarispeksi ry:n hallituksen jäsenet, Teekkarispeksi ry:n tuottaja, tapahtumista vastaavat muut mahdolliset henkilöt, sekä Holvin työtekijöillä

8. Rekisterin tietojen säilytysaika

Rekisterissä säilytetään vain kirjanpidon kannalta oleellisia tietoja. Tiedot säilytetään pysyvästi.

9. Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja ei luovuteta tai säilytetä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.

Tietojen tarkistus- ja oikaisupyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisteröidyllä on velvollisuus osoittaa henkilöllisyytensä rekisterinpitäjän niin pyytäessä. Tarkastus- ja oikaisupyynnöt käsitellään 1 kuukauden kuluessa.

11. Lisätietoja

Lisätietoja Holvi -palvelun tietosuojasta löytyy Holvin tietosuojaselosteesta