Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Laatimispäivämäärä: 21.5.2018
Viimeisin muutos: 21.1.2022

1. Rekisterinpitäjä

Teekkarispeksi Ry
PL69 02151 Espoo
Y-tunnus: 1888541-7

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Teekkarispeksi Ry:n hallituksen sihteeri hallitus@teekkarispeksi.fi

3. Rekisterin nimi

Teekkarispeksi ry:n lippukaupan asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

Rekisterin tarkoituksena on tallettaa lippukaupan asiakastiedot myyntitapahtuman jälkikäteen todentamista varten, sekä mahdollisten ongelmatilanteiden ratkaisemiseksi.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan seuraavat tiedot:

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot kerätään rekisteröidyltä ostotapahtuman yhteydessä sähköisellä lomakkeella. Osto- ja maksutapahtumaan liittyvät tunnisteet luodaan automaattisesti, joko lippukauppaohjelmiston tai maksupalveluntarjoajan toimesta.

7. Tietojen säilytys ja käsittely

Tiedot säilytetään sähköisessä muodossa Teekkarispeksi ry:n hallinnoimalla virtuaalipalvelimella. Palvelu toteuttaa asianmukaisen sähköisen suojauksen ja käsittelijät tunnistetaan henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Rekisterin tietoihin on pääsy hallituksen jäsenillä, sekä lipunmyynnistä vastaavilla henkilöillä.

8. Rekisterin tietojen säilytysaika

Rekisterissä säilytetään vain Teekkarispeksi ry:n asiakastietoja. Rekisteröidyn tiedot anonymisoidaan viimeistään 12 kuukauden kuluttua tapahtuman lipunmyynnin päättymisestä.

Poikkeustilanteessa rekisteröidyn tietoja voidaan säilyttää pidempään. Tällöin rekisteröidylle ilmoitetaan pidennetystä säilytysajasta ja sen perusteista.

9. Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja ei luovuteta tai säilytetä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.

Tietojen tarkistus- ja oikaisupyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisteröidyllä on velvollisuus osoittaa henkilöllisyytensä rekisterinpitäjän niin pyytäessä. Tarkastus- ja oikaisupyynnöt käsitellään 1 kuukauden kuluessa.