Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Laatimispäivämäärä: 17.1.2020 Viimeisin muutos: 21.1.2022

1. Rekisterinpitäjä

Teekkarispeksi Ry
PL69 02151 Espoo
Y-tunnus: 1888541-7

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Teekkarispeksi Ry:n hallituksen sihteeri hallitus@teekkarispeksi.fi

3. Rekisterin nimi

Teekkarispeksi ry:n lippukaupan tiedotuslista

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisteröidyn suostumus.

Rekisterin tarkoituksena on ylläpitää listaa lippukaupan tiedotusviestin tilanneista henkilöistä. Listalle lähetetään tiedotteita vain Teekkarispeksi ry:n tulevista produktioista ja yhdistyksen isännöimistä vierailunäytöksistä.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan seuraavat tiedot:

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot kerätään rekisteröidyltä lippukaupassa tehtävän ostotapahtuman yhteydessä sähköisellä lomakkeella.

7. Tietojen säilytys ja käsittely

Tiedot säilytetään sähköisessä muodossa pilvipalvelussa. Palvelu toteuttaa asianmukaisen sähköisen suojauksen ja käsittelijät tunnistetaan henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Rekisterin tietoihin on pääsy hallituksen jäsenillä, sekä lipunmyynnistä vastaavilla henkilöillä.

8. Rekisterin tietojen säilytysaika

Rekisterissä säilytetään vain Teekkarispeksi ry:n lippukaupan kautta listan tilanneiden henkilöiden tietoja. Tiedot säilytetään toistaiseksi, ja poistetaan rekisteröidyn pyynnöstä.

9. Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja ei luovuteta tai säilytetä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.

Tietojen tarkistus- ja oikaisupyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisteröidyllä on velvollisuus osoittaa henkilöllisyytensä rekisterinpitäjän niin pyytäessä. Tarkastus- ja oikaisupyynnöt käsitellään 1 kuukauden kuluessa.