Tietosuojaseloste - Produktion osallistujarekisteri

Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Laatimispäivämäärä: 21.5.2018
Viimeisin muutos: 17.12.2023

1. Rekisterinpitäjä

Teekkarispeksi Ry
PL69 02151 Espoo
Y-tunnus: 1888541-7

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Teekkarispeksi Ry:n hallituksen sihteeri hallitus@teekkarispeksi.fi

3. Rekisterin nimi

Teekkarispeksi ry:n produktion osallistujarekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisterinpitäjän oikeutettu etu, sekä arkaluontoisiksi luokiteltavien terveydentilaa koskevien tietojen kohdalla rekisteröidyn suostumus.

Rekisterin tietoja käytetään produktion tiedottamiseen ja hallinnointiin, sekä produktioon liittyvien tapahtumien järjestämiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan seuraavat tiedot:

Näistä oikeutettuun etuun perustuen tallennetaan vain nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä kiinnostuksen kohteet. Allergiat ja erityisruokavaliot tallennetaan vain rekisteröidyn suostumuksella.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan rekisteröidyiltä sähköisellä lomakkeella.

7. Tietojen säilytys ja käsittely

Tiedot säilytetään sähköisessä muodossa pilvipalvelussa. Palvelu toteuttaa asianmukaisen sähköisen suojauksen ja käsittelijät tunnistetaan henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Rekisterin tietoihin on pääsy Teekkarispeksi ry:n hallituksen jäsenillä, tietohallintovastaavalla, produktion tuottajilla, sekä produktion tapahtumissa ruoanlaitosta vastaavilla henkilöillä.

Rekisteröidyn luovuttamia yhteystietoja käytetään vain produktion virallisissa tiedotteissa.

8. Rekisterin tietojen säilytysaika

Rekisterissä säilytetään Teekkarispeksi ry:n produktiosta kiinnostuneiden, sekä produktiota tekemässä olevien henkilöiden tiedot. Rekisteröidyn tiedot sähköpostiosoitetta lukuunottamatta poistetaan 12 kuukauden kuluessa produktion päättymisestä. Sähköpostiosoite poistetaan 3 vuoden kuluessa produktion päättymisestä.

Poikkeustilanteessa rekisteröidyn tietoja voidaan säilyttää pidempään. Tällöin rekisteröidylle ilmoitetaan pidennetystä säilytysajasta ja sen perusteista.

9. Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja ei luovuteta tai säilytetä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.

Tietojen tarkistus- ja oikaisupyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisteröidyllä on velvollisuus osoittaa henkilöllisyytensä rekisterinpitäjän niin pyytäessä. Tarkastus- ja oikaisupyynnöt käsitellään 1 kuukauden kuluessa.