Tietosuojaseloste - Tekniikkavuokrauksen asiakasrekisteri

Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Laatimispäivämäärä: 8.8.2021 Viimeisin muutos: 17.12.2023

1. Rekisterinpitäjä

Teekkarispeksi ry PL69 02151 Espoo Y-tunnus: 1888541-7

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Teekkarispeksi ry:n sihteeri hallitus@teekkarispeksi.fi

3. Rekisterin nimi

Teekkarispeksi ry:n tekniikkavuokrauksen asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisterinpitäjän oikeutettu etu, sekä arkaluontoisiksi luokiteltavien terveydentilaa koskevien tietojen kohdalla rekisteröidyn suostumus.

Rekisteriin kerättyjä yhteystietoja käytetään vain tekniikkavuokraukseen liittyvään yhteydenpitoon, sekä kalustovuokran laskutukseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin voidaan tallentaa seuraavia tietoja:

Nimi Sähköpostiosoite Käyttäjätunnus Telegram-viestintäsovelluksessa Puhelinnumero Laskutusosoite Laskutuksen sähköpostiosoite

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan rekisteröidyiltä sähköisellä lomakkeella.

7. Tietojen säilytys ja käsittely

Tiedot säilytetään sähköisessä muodossa pilvipalvelussa. Palvelu toteuttaa asianmukaisen sähköisen suojauksen ja käsittelijät tunnistetaan henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Rekisterin tietoihin on pääsy Teekkarispeksi ry:n hallituksen jäsenillä, tietohallintovastaavalla, sekä tekniikkavuokrauksesta vastaavalla henkilöllä.

8. Rekisterin tietojen säilytysaika

Rekisterissä säilytetään vain tekniikkavuokrauksen asiakastietoja. Rekisteröidyt tiedot poistetaan viimeistään 6 kuukauden kuluttua kalustovuokraan liittyvien laskujen maksamisesta.

Poikkeustilanteessa rekisteröidyn tietoja voidaan säilyttää pidempään. Tällöin rekisteröidylle ilmoitetaan pidennetystä säilytysajasta ja sen perusteista.

9. Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja ei luovuteta tai säilytetä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.

Tietojen tarkistus- ja oikaisupyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisteröidyllä on velvollisuus osoittaa henkilöllisyytensä rekisterinpitäjän niin pyytäessä. Tarkastus- ja oikaisupyynnöt käsitellään 1 kuukauden kuluessa.