Teekkarispeksi ry - rekisterit

Tietosuojaselosteet

Tietosuojaan ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asiossa voit olla yhteydessä Teekkarispeksi ry:n hallitukseen hallitus@teekkarispeksi.fi.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.

Tietojen tarkistus- ja oikaisupyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisteröidyllä on velvollisuus osoittaa henkilöllisyytensä rekisterinpitäjän niin pyytäessä. Tarkastus- ja oikaisupyynnöt käsitellään 1 kuukauden kuluessa.

Tarkastusoikeuttasi voit käyttää helpoiten lähettämällä kirjallisen tarkastuspyynnön hallitukselle hallitus@teekkarispeksi.fi jäsenrekisteriin tai lippukaupan asiakasrekisteriin antamastasi sähköpostiosoitteesta.